Més Recursos

FUNDACIÓ RANA

Fundación Rana Misión
RANA, Red de Ayuda a Niños Abusados, és una associació sense ànim de lucre d'àmbit balear, la funció social del qual, és prevenir el maltractament i l'abús sexual infantil, a través d'activitats de sensibilització, educació i treball en xarxa.

Per aconseguir els nostres objectius de prevenció i actuació en casos d'abús sexual a menors, i de sensibilització de l'opinió pública, realitzam tallers, xerrades informatives, contacontes, campanyes de sensibilització, atenció a usuaris i atenció terapèutica per a persones adultes víctimes d'abús en la seva infància.

A través de les nostres activitats intentam crear un futur millor, on es respectin els drets dels nins i nines i se'ls protegeixi de qualsevol situació que pugui derivar en maltractaments o abús. L'any 2011 es constitueix la Fundació RANA amb la finalitat de finançar, desenvolupar o divulgar aquestes activitats.

Més Detalls…

Notícies

Redes Sociales

Patrocinadores